Skip to content

AUDITIVNI SISTEM

Mnoga deca se teško nose sa slušnim nadražajima. Auditivna obrada se odnosi na to kako centralni nervni sistem i mozak prepoznaju zvuke i osmišljavaju ih. ‘Čujemo’ kada zvučni talas stigne do puža uva i možemo da saslušamo tu informaciju kada se ona pretvori u električni impuls koji mozak može da obradi i protumači. Poremećaj auditivne obrade (poznat takođe kao poremećaj centralne auditivne obrade, centralna auditivna disfunkcija i dr.) neurološki je problem uzrokovan zabunom sa zvučnim signalima na putu do mozga.

Slušanje je veoma složen proces koji obuhvata i opažanje i obradu zvukova. Zvuk ima mnogo dimenzija: intezitet, frekvencija, visina, trajanje i lokalizacija. Dete sa smetnjama senzorne obrade može biti teško da uskladi sve te osobine. Dete može imati izuzetno osetljiv sluh i čuti ono što većina ljudi ne čuje. Dete sa hiperosetljivošću na zvuk, razumljivo, teško može da zanemari nevažne zvuke i obrati pažnju samo na one upadljive. Problemi auditivne obrade mogu značajno ometati razvoj i učenje. Dete sa slušnim teškoćama u školi mora da se mentalno napreže da bi blokiralo naizgled nevažne stvari koje odvlače pažnju. Dete kome treba više slušnog unosa da bi ga uopšte registrovalo takođe je u neprilici kada se nove informacije iznose usmeno. Deca sa auditivnim smetnjama često imaju i govorno jezičke teškoće, kao što su teškoće sa razumevanjem rečenog, skretanje s teme u razgovoru ili pri pisanju, problemi sa čitanjem i pisanjem ili sa pronalaženjem prave reči.

 

Čulo sluha je blisko povezano sa vestibularnim čulom, u toj meri da vam se uvek kada čujete neki zvuk aktiviraju receptori za gravitaciju, a kada god se pokrenete, to aktivira slušne receptore. Vestibularni sistem i puž(slušni deo unutrašnjeg uva) povezani su anatomski i fiziološki. Oba su smeštena u unutrašnjem uvu, senzorni receptori rade im na isti način, imaju zajedničke tečnosti, zavise od istog živca i imaju čak i neka zajednička nervna vlakna. Stoga je razumljivo što nadraživanje receptora za gravitaciju, recimo ljuljanjem, takođe utiče na sluh. A razumljivo je i što se dete trgne na glasan udarac, što ga muzika tera da igra i što ga nežni ritmovi mogu uspavati. Istraživanja pokazuju da vestibularna stimulacija može povećati spontanu vokalizaciju, što znači da je kretanje prilično važno za razvoj govora kod deteta.

Kontakt

POZOVITE NAS

POŠALJITE EMAIL

POŠALJITE UPIT

    Back To Top