Skip to content

O nama:

Centar za razvojnu podršku LUČA bavi se prevencijom, detekcijom i tretmanom dece sa poteškoćama u razvoju. Naš stručni tim koji se sastoji od: logopeda, somatopeda, psihologa, specijalnog pedagoga i senzornog terapeuta, pruža sveobuhvatne tretmane i podršku deci i njihovim roditeljima. Kroz inovativne pedagoške metode i lični pristup svakom detetu, trudimo se da poboljšamo kvalitet života dece i porodice.

Naši pristupi u radu:

INDIVIDUALIZACIJA

Prilagođavamo terapije individualnim potrebama svakog deteta

PORODIČNA INTEGRACIJA

Uključujemo porodicu u proces terapije i osnažujemo ih

MULTIDISCIPLINARNI TIM

Usko sarađujemo kako bismo pružili sveobuhvatnu podršku

INOVATIVNOST

Uvažavamo najnovije naučne spoznaje i metodologije

Naš tim čine:

  • Logoped
  • Specijalni pedagog
  • Somatoped
  • Psiholog
  • Senzorni terapeut

Senzorna integracija

Želimo da istaknemo širenje svesti o značaju SENZORNE INTEGRACIJE u razvoju svakog deteta. Tretmani senzorne integracije se sprovode u senzornoj sobi. Senzorna soba je interaktivna soba koja je opremljena odgovarajućom opremom koja potpomaže stimulaciju čula kod dece. Opremu kontroliše terapeut tako što dozira stimuluse za svako čulo, prilagođavajući ih individualnim potrebama deteta.

Tretmane sprovode defektolozi koji su prosli specijalnu edukaciju za ovaj vid terapije i za koju su dobili odgovarajuće sertifikate. Senzorna soba je namenjena radu sa decom i omladinom sa poteškoćama u senzornom procesuiranju koje se manifestuju kao izbegavanje ili preterano uživanje u dodiru, pokretu, zvuku ili svetlosnim senzacijama.

Tretmani se sprovode kroz igru koja mora biti ciljana i dovoljno motivišuća kako bi dete sarađivalo. Na taj način se dete angažuje u aktivnostima koje zadovoljavaju njegove potrebe i omogućavaju mu da formira adaptivne reacije neophodne za razvoj funkcija sa kojima dete ima poteškoće. Svaka aktivnost je usmerena ka nekom daljem cilju. Boravak u senzornoj sobi omogućava deci da razviju veštine koje će im biti potrebne za život.

Stimulišuća i smirujuća atmosfera omogućava poboljšanje koordinacije, unapređuje sposobnosti komunikacije, deluje relaksirajuće na decu koja su stalno u pokretu i usmerava pažnju neaktivne dece. Bitno je istaći da nije reč o metodi lečenja već o metodi koja stimulacijom čula dece i omladine sa poteškoćama u senzornoj integraciji treba da omogući da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans.

Galerija

Blog

Kontakt

POZOVITE NAS

POŠALJITE EMAIL

POŠALJITE UPIT

    Back To Top